Beigeordnete

beigeordnete

Bürgermeister Maximilian Mumm (SPD)


Erster Beigeordneter Torsten Welling (CDU), Ochtendung
2. Beigeordneter Dr. Dieter Puschke (SPD), Ochtendung
3. Beigeordnete  Christel Zimmermann (FWG), Polch


v. l. n. r. : Maximilian Mumm, Torsten Welling, Dr. Dieter Puschke, Christel Zimmermann

(v. l. n. r. : Maximilian Mumm, Torsten Welling, Dr. Dieter Puschke, Christel Zimmermann)